REGULAMIN WIELKOPOLSKIEJ LIGI MŁODYCH TALENTÓW 2024

 
 1. Wielkopolska Liga Młodych Talentów to cykl turniejów rozgrywanych na terenie województwa wielkopolskiego, mająca na celu popularyzację badmintona w województwie wielkopolskim.
 2. ORGANIZATOR:
                                                                                                                             Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona oraz wielkopolskie kluby.
 3. UCZESTNICY:
  • Kategorie wiekowe na sezon sportowy 2024.
   • U9 dzieci 2016 i później
   • U11 żacy 2014 i 2015
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE:
  • Każdy organizator zawodów jest zobowiązany do prowadzenia turnieju przy użyciu oprogramowania TournamentPlanner. Losowanie w programie zostanie dostarczone przez WOZBad.
  • Organizator w zamian za możliwość korzystania z programu TournamentPlanner na licencji WOZBad jest zobowiązany umieszczać logo Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona na materiałach reklamowych. 
  • Każdy organizator zawodów jest zobowiązany dostosować siatki i boiska do wymogów minibadmintona opracowanych i dostarczonych przez WOZBad. Dodatkowo organizator jest proszony, by przywiązać kolorową wstążkę na słupkach, na wysokości 105 cm, aby opiekunowie mieli punkt odniesienia prawidłowego serwu. Opiekunowie jednak nie mają prawa ingerować bezpośrednio w pojedynek, mogą tylko zgłaszać naruszenia do sędziego głównego, który ma wyłączne prawo ingerencji w pojedynek. 
  • Każdy organizator musi być przygotowany do przeprowadzenia testu jednego ćwiczenia sprawności ogólnej zaplanowanego przez WOZBad. 
 5. SYSTEM ROZGRYWEK I TERMINARZ:
  • Start ligi – luty, koniec – listopad
   • 1) 25 luty 2024 r. ( Luboń )
   • 2) marzec 2024 r. ( ??? )
   • 3) 28 kwietnia 2024 r. ( Puszczykowo ) 
   • 4) 25 maj 2024 r. ( Leszno Badminton Klub ) 
   • 5)  czerwiec 2024 r. ( ??? )
   • 6) wrzesień 2024 r. ( ??? )
   • 7) październik 2024 r. ( ??? )
   • 8) 16 listopad 2024 r. ( Puszczykowo ) - PODSUMOWANIE
  • System rozgrywek ustala koordynator WLMT.
  • Każdy uczestnik turnieju musi zagrać minimum 4 pojedynki w turnieju.
 W sytuacjach wyjątkowych jak mała liczba zgłoszeń czy wycofanie 
zawodników z turnieju może być rozegranych mniej pojedynków. 
  • Rozstawienie na każdy turniej jest wg aktualnej wojewódzkiej listy klasyfikacyjnej.
 6. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
                                                                                                      Zgłoszenia zawodników/zawodniczek do WLMT odbywają się drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do środy ( godzina 22:00 ) poprzedzającej dany turniej.
  • Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, przynależność klubową.

  • Lista zgłoszonych zawodników i zawodniczek będzie dostępna na stronie www.tournamentsoftware.pl
  • Wpisowe w kwocie 30 zł/osoba wpłacane u organizatora zawodów.
  • Wpisowe obowiązuje wszystkich uczestników cyklu. Również klubów, które występują     w roli organizatora turnieju. 
 7. WYNIKI I LISTA KLASYFIKACYJNA
:                                                                                                       Każdy turniej jest punktowany wg regulaminu wojewódzkiej listy klasyfikacyjnej WLMT na   rok 2024. 
  • Aby punkty zostały naliczone, wyniki turnieju muszą zostać przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu tygodnia od zakończenia turnieju.
  • Lista klasyfikacyjna jest publikowana na stronie WLMT, po każdym turnieju.
  • Do końcowej klasyfikacji zaliczane są 4 najlepsze turnieje WLMT, oraz 4 wyniki za wykonanie ćwiczeń ogólnorozwojowych przygotowanych przez WOZBad.
  • Wyniki poszczególnych turniejów będą dostępne na stronie internetowej WLMT http://wlmt.pl/
 8. NAGRODY:

  • WOZBad zapewnia dyplomy na każdy turniej z cyklu. 
  • Po zakończonej lidze zawodnicy i zawodniczki zajmujące miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe trofea, a wszyscy uczestnicy pamiątkowy medal za uczestnictwo, które zapewnia WOZBad.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Obowiązuje regulamin listy klasyfikacyjnej WLMT na rok 2024 ( załącznik )
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu ligi oraz niezależnego regulaminu klubu, w którym odbywają się rozgrywki.
 • Udział w turnieju z cyklu WLMT  jest równoznaczny z akceptacją regulaminu WLMT.
 • Udział w WLMT jest dobrowolny i automatycznie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznianie wizerunku na potrzeby WLMT oraz WOZBad.
 • W zawodach obowiązują: przepisy minibadmintona opracowane przez WOZBad oraz aktualne przepisy PZBad. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.