REGULAMIN LISTY KLASYFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ LIGI MŁODYCH TALENTÓW W ROKU 2024 

 1. Punkty podstawowe za zajęte miejsca:

   

  Turniej WLMT

  1

  115

  2

  110

  3

  105

  4

  100

  5

  97

  6

  94

  7

  91

  8

  88

  9

  86

  10

  84

  11

  82

  12

  80

  13

  78

  14

  76

  15

  74

  16

  72

  17

  71

  18

  70

  19

  69

  20

  68

  21

  67

  22

  66

  23

  65

  24

  64

  25

  63

  26

  62

  27

  61

  28

  60

  29

  59

  30

  58

  31

  57

  ≥32

  55

 2. Punkty dodatkowe za wykonanie ćwiczeń ogólnorozwojowych:
  • Wykonanie ćwiczeń na turnieju ( 2 próby):
   10 powtórzeń 5
   6-9 powtórzeń 3
   2-5 powtórzeń 1
 3. Zakaz zdobywania punktów bez gry z wyjątkiem pojedynczego zgłoszenia.
 4. Jeżeli system rozgrywek determinuje równe miejsca, to przyznaje się liczbę punktów za środkowe miejsca w przedziale.
 5. Do zdobycia punktów potrzebne jest zwycięstwo.
 6. Grającym uczestnikom, którzy nie odnieśli zwycięstwa, przyznaje się punkty startowe obliczone jako 50% najmniejszej liczby punktów podstawowych dla danego turnieju (ułamkowy iloczyn punktów uzupełnia się w górę do liczby naturalnej). Np daną grę ukończyło 25 zawodników. Punkty podstawowe za 25 miejsce to 63 z tego 50% to 31,5, co przy zaokrągleniu w górę daje 32.
 7. Ostateczną listę klasyfikacyjną stanowi kolejność według malejącej sumy 4 najlepszych turniejów.
 8. W przypadku takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej decyduje wynik uzyskany na ostatnim turnieju podsumowującym. 
 9. Rozstawienie uczestników:
 • na pierwszym turnieju w sezonie wg. listy klasyfikacyjnej z poprzedniego sezonu
 • na drugim turnieju w sezonie wg. listy z poprzedniego sezonu oraz 1. listy klasyfikacyjnej nowego sezonu,
 • od trzeciego turnieju wg. aktualnej listy klasyfikacyjnej.