Regulaminy

Regulamin Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów

wersja 2024

Regulamin listy klasyfikacyjnej

wersja 2024

Regulamin minibadminton

POWERBAD

Materiały promocyjne

Logo WLMT

wersja png

Logo WLMT

wersja svg - white

Logo WLMT

wersja svg - black

Logo WOZBad

wersja pdf

Logo WOZBad

wersja svg